FANDOM


נג'י קומרדין ג'קסון, הידוע יותר בכינוי נג'י מהאגודה לתרבות הדיור, הוא אחד הפיצולים של קובי פרג'.

נג'י הוא הפיצול הראשון בו קובי השתמש במהלך הסדרה.


האגודה לתרבות הדיור עריכה

במהלך ביקוריו אצל הגברת ברכה, מציג את עצמו נג'י כיושב ראש האגודה לתרבות הדיור. הוא מבקר בדירתה לעיתים קרובות בשל רעב, תוך שהוא לכאורה מתעניין בבעיותיה בבניין. בפרק 24+ מתגלה בבדיקה יסודית של האגודה האמיתית לתרבות הדיור, כי אין להם אף אחד בשם נג'י באגודה. בשל עובדה זאת האגודה האמיתית שקלה לתבוע את הפיג'מות.


הגברת ברכה עריכה

בפרק הראשון של הסדרה, איך הכל התחיל, מכריז קובי "הגיע זמן הנג'י", ויוצא לגברת ברכה על מנת לאכול. בין השניים מתפתח קשר רומנטי חד צדדי(מצידה של ברכה), שמתאהבת בנג'י. למרות זאת קובי עולה כנג'י אל הגברת ברכה פעמים רבות, בעיקר מרעב.

תפקידים אחרים עריכה

תפקידיו האחרים של נג'י כוללים קריירת סולנות קצרה בלהקת הפיג'מות במהלך הפרק השני לחם עבודה, דמויות בסרטי הילדים של הפיג'מות עמיץ ותמיץ וג'ורה ו... בעמיץ ותמיץ לקח נג'י את תפקיד המספר, בעוד בג'ורה הוא לוקח את תפקיד המפה.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.