FANDOM


ברכה קירשנברג היא השכנה מהקומה השלישית של חברי להקת הפיג'מות.

הגברת ברכה היא אלמנה של גברים רבים, רובם מתו בבית שלה. מאז תחילת הסדרה ידוע כי היא מטפחת קשר רומנטי חד צדדי עם נג'י, יושב ראש האגודה לתרבות הדיור.

אישיות עריכה

גברת ברכה ידועה בהיותה אדם קודר וצורמני, ובתחילת הסדרה היא אף מראה סימני גזענות כנגד עדות המזרח. לטענתה היא חיה בבניין במשך 50 שנה בלי שום "שישמחעס".