FANDOM


גבי הוא פיצול מינורי של קובי פרג', אשר הופיע במהלך פרק אחד בסדרה, במהלך הפרק הסיפור האמיתי.

רקע עריכה

על מנת להרשים את מאיה כחלק מהסיפור שלא קרה, משתמש קובי בפיצול זה ובאחרים. גבי הוא מוביל דגים בקרור, ולדבריו הוא "גאון מתחת לאפס".

כתגובה, מראה מאיה לקובי את ג'בקה, מנכ"לית האיגוד להובלת לווייתנים במיכליות קרח.